μικροδιαχωρισμοί στην πόλη

Ομάδα

Η ερευνητική ομάδα έχει εκτενή εμπειρία και διεθνώς αναγνωρισμένη δημοσιευμένη εργασία σχετικά με τον κοινωνικό διαχωρισμό, τον εξευγενισμό, τη στέγαση και την κοινωνική γεωγραφία της Αθήνας. Εκτός από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο (ΕΥ) και τα δύο μη αμειβόμενα μέλη, η ομάδα αποτελείται από νέους μεταδιδακτορικούς ερευνητές και ερευνητικούς συνεργάτες.

Ερευνητική ομάδα


Επιστημονικά Υπεύθυνος

Θωμάς Μαλούτας

Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Διετέλεσε Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής & Αγροτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (EKKE) (2001-2012), Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1991-2009) και Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας (2015-2016). Το έργο του αφορά τις κοινωνικές δομές στις μεγάλες πόλεις και τις μεταβολές τους κατά την περίοδο της παγκοσμιοποίησης. Επικεντρώνεται σε ζητήματα κοινωνικού διαχωρισμού σε συνάρτηση με τα στεγαστικά και ευρύτερα προνοιακά συστήματα, κυρίως στη Νότια Ευρώπη και, ιδιαίτερα, στην Αθήνα. 


Μη αμειβόμενα μέλη

Νίκος Καραδημητρίου

Αναπληρωτής Καθηγητής Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικής Ανάπτυξης στο Bartlett School of Planning (UCL). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα κατοικίας και ανάπτυξης ακινήτων, τη συσχέτιση του κοινωνικού διαχωρισμού με την παραγωγή του δομημένου περιβάλλοντος, καθώς και τη θεσμική αλλαγή στα συστήματα ρύθμισης και παραγωγής του χώρου στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής. Η έρευνά του έχει χρηματοδοτηθεί μεταξύ άλλων από τους JPI URBAN EUROPE και HORIZON 2020. Έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων και τα βιβλία Planning, Risk and Property Development: Urban Regeneration in England, France and the Netherlands. (Routledge, 2013) και The State of Addis Ababa 2021: Towards a Healthier City (UN Habitat, 2021). 

Δημήτρης Εμμανουήλ

Απόφοιτος Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ (1972) με μεταπτυχιακές σπουδές (M.Sc, Ph.D.) στην οικονομική Σχολή του Λονδίνου (LSE) και επιστημονική εμπειρία στην ανάλυση του τομέα κατοικίας και αστικής ανάπτυξης και, πιο πρόσφατα, της σχέσης κοινωνικών τάξεων και κατανάλωσης. Υπήρξε υπεύθυνος του Τμήματος Ερευνών και Μελετών Πολιτικής της ΔΕΠΟΣ (1979-2003) ενώ από το 2004 είναι διευθυντής ερευνών στο ΕΚΚΕ. Στις πρόσφατες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται το Πολεοδομικός Χώρος, Κατοικία και Τιμές στην Αθήνα (1984-2004), Αθήνα, ΕΚΚΕ 2008.


Μεταδιδακτορικοί ερευνητές

Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος

Διδάκτορας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Στην διδακτορική του διατριβή με τίτλο « Περιοχές αποστέρησης, ευάλωτες ομάδες και επίδραση της γειτονιάς. Η περίπτωση της Αθήνας», μελέτησε, συνδυάζοντας ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους έρευνας, πώς οι κοινωνικές συνθήκες μια περιοχή του κέντρου της Αθήνας, επηρέασε τις ευκαιρίες ζωής των κατοίκων της. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντά  αφορούν την  κοινωνική γεωγραφίας της αποστέρησης, τις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους κοινωνικής έρευνας καθώς και την σύγχρονη κοινωνική θεωρία.

Ιφιγένεια Δημητράκου

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης (UZH). Διδάκτορας Πολεοδομίας και Αστικών Πολιτικών (Politecnico di Milano), με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολεοδομία (TU Delft) και στην Αρχιτεκτονική (ΑΠΘ). H διδακτορική της διατριβή αφορά στις χωρικες και κοινωνικές διαδικασίες παραγωγής κενης κατοικίας στην Αθήνα της κρίσης, με εμφαση στις πρακτικές και καθημερινές εμπειρίες των διαδικασιών αυτών στις πυκνοδομημένες γειτονιές της πόλης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα κατοικίας, στεγαστικής επισφάλειας και αποστέρησης και αστικών πολιτικών. Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στο Politecnico di Milano και ως αρχιτέκτονας-πολεοδόμος στο Βερολίνο.

Δημήτρης Μπαλαμπανίδης

Διδάκτορας Αστικής Κοινωνικής Γεωγραφίας (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο), με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολεοδομία-Χωροταξία (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ) και πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ). Το έργο του εστιάζει στη στέγαση και την επιχειρηματική δραστηριότητα των μεταναστών, τους εθνοφυλετικούς στεγαστικούς διαχωρισμούς και τη διεθνοτική συνύπαρξη, καθώς επίσης τις στεγαστικές πολιτικές, τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό. Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), στο Εργαστήριο Αστικού Σχεδιασμού (ΕΜΠ), στο ερευνητικό εργαστήριο UMR Géographies-Cités (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CNRS) και στη Γαλλική Σχολή Αθηνών (EfA).

Νικολίνα Μυωφά

Διδάκτορας Αστικής και Κοινωνικής Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο της διατριβής της μελέτησε δύο ιδιαίτερες γειτονιές της Αθήνας με συγκροτήματα κοινωνικής κατοικίας, το Δουργούτι και τον Ταύρο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα κατοικίας, στεγαστικών διαχωρισμών και στεγαστικών πολιτικών, στη μελέτη των  κοινωνικοχωρικών εξελίξεων στον αστικό χώρο καθώς και στη θεματική χαρτογραφία.

Ίρις Πολύζου

Διδάκτορας κοινωνικής γεωγραφίας και Επιστημονική συνεργάτης της Γαλλικής Σχολής Αθηνών στον Τομέα Μοντέρνων και Σύγχρονων Σπουδών. Εκπόνησε διατριβή σε συνεπίβλεψη στον τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας του ΕΜΠ και στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Poitiers, όπου μελέτησε τη χωροκοινωνική ένταξη μεταναστών. Υλοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα με αντικείμενο τις γεωγραφίες του εμπορίου των μεταναστών στην Αθήνα και την Λευκωσία. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα που διερευνούν τις κοινωνικές μεταλλαγές και τις μεταναστεύσεις στον αστικό χώρο. Έχοντας απτην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, εργάζεται στον τομέα του συντονισμού δημόσιων πολιτικών στην Προεδρία της Κυβέρνησης. 

Δήμητρα Σιατίτσα

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια (Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστημίου Κρήτης, υπότροφος ΙΚΥ) με αντικείμενο τη στέγαση των νέων στην Ελλάδα. Διδάκτορας τομέα Πολεοδομίας-Χωροταξίας (ΕΜΠ), με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχιτεκτονική και Αστική κουλτούρα (Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο Καταλονίας) και πτυχίο Αρχιτέκτονα-Μηχανικού (ΕΜΠ). Η δουλειά της επικεντρώνεται σε θέματα αστικής γεωγραφίας και κατοικίας, στεγαστικών ανισοτήτων, δημόσιων στεγαστικών πολιτικών, εναλλακτικών εγχειρημάτων και κοινωνικών κινημάτων, με έμφαση στη Νότια Ευρώπη. Έχει συνεργαστεί σε έρευνες στην Ελλάδα και ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχει εργαστεί στον τομέα κοινωνικής αλληλεγγύης στο Υπ. Εργασίας. Είναι μέλος ερευνητικών δικτύων και ομάδων.

Σταύρος Νικηφόρος Σπυρέλλης

Ερευνητής Γ’ στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών) και  επιστημονικός συνεργάτης του εργαστηρίου Géographie-cités του CNRS. Έχει εργαστεί ως διδάσκων και  ερευνητής στη Γαλλία και την Ελλάδα. Απόφοιτος του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο “Université Paris I: Panthéon-Sorbonne”. Το 2013 παρουσίασε την διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Κοινωνικοί διαχωρισμοί στον μητροπολιτικό χώρο της Αθήνας. Οικονομικοί παράγοντες και σχολικά ζητήματα» (Université Denis Diderot, Paris VII). Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στην ανάλυση και αποτύπωση ζητημάτων κοινωνικού, οικονομικού και εκπαιδευτικού διαχωρισμού στον χώρο, ιδιαίτερα στην μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας.


Συνεργάτες

Σταύρος Αρώνης

Απόφοιτος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Πανεπιστημίου και Mεταπτυχιακός φοιτητής Πολιτισμικης Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης (Ολλανδία). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα εξουσίας, αντίστασης, κοινωνικών ανισοτήτων και μετανάστευσης. Έχει ολοκληρώσει τη πρακτική του άσκηση ως βοηθός ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα “Inclusive Cities: Infrastructures of Social Integration and Refugee Settlement” του Πανεπιστημίου της Κρήτης.

 

Σοφία Γρυλλάκη

Aπόφοιτος του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πολεοδομία-Χωροταξία” του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα ενδιαφέροντα της κινούνται γύρω από τις πολιτισμικές αναπαραστάσεις και τους μετασχηματισμούς του αστικού χώρου καθώς και τους τρόπους με τους οποίους συγκροτούνται οι γνωστικές πειθαρχίες που εστιάζουν στη μελέτη του.

Έμμυ Καρίμαλη

Αρχιτέκτονας Μηχανικός (ΕΜΠ) και Κοινωνική Γεωγράφος MSc με ειδικότητα στην Αστική Γεωγραφία από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Είναι Υποψήφια διδάκτωρ ΕΜΠ στον Τομέα Πολεοδομίας-Χωροταξίας της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Η ερευνητική της διατριβή αφορά την μελέτη εχθροπραξιών σε αστικά περιβάλλοντα και τις μετέπειτα πολιτικές αστικής ανάπλασης που εφαρμόζονται.

Katingo Kechrologou

Θανάσης Κοτλάζ

Πτυχιούχος Διεθνών Οικονομικών Σπουδών (University of Essex) . Μεταπτυχιακός φοιτητής στις Χωρικές Πολιτικές και την Ανάπτυξη ( Χαροκόπειο). Κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στις Ευρωπαϊκές Σπουδές (London Metropolitan University) και M.B.A. ( ΠΑ.ΜΑΚ.). Έχει εργαστεί επί σειρά ετών στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα τελευταία χρόνια εργάζεται σε προγράμματα στέγασης και ένταξης προσφύγων. 

Αγγελική Κυπαρίσση

Μυρτώ Στενού

Αρχιτέκτονας Μηχανικός (ΕΜΠ) και Υποψήφια Διδάκτωρ στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Απόφοιτος του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος «Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός» του ΕΜΠ καθώς και ακαδημαϊκή υπότροφος δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως βοηθός καθηγητή στην Αρχιτεκτονική ενώ κείμενά της έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Τέλος, έχει εργαστεί για χρόνια ως αρχιτέκτονας στην Αθήνα και τη Λωζάννη της Ελβετίας.

Χριστίνα Τίγκα

Υποψήφια διδάκτορας στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και υπότροφος του ΙΚΥ. Έχει κάνει σπουδές στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και στην Αρχιτεκτονική στην Αθήνα, στο Εδιμβούργο και στο Παρίσι. Έχει εργαστεί ως αρχιτέκτονας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην πολιτισμική διπλωματία και στην ευρωπαϊκή νεανική κινητικότητα. 

Ελευθερία Τσουλάκου

Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Κοινωνιολογία, συνέχισε με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση» στο ΕΚΠΑ. Η πρώτη ερευνητική εμπειρία αποκτήθηκε με τη συνεργασία της με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Ορισμένα από τα ερευνητικά προγράμματα που συμμετείχε είναι  «World internet project in Greece», «Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή».

Χρήστος Χαλβατζής

Μεταπτυχιακός φοιτητής στην «Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών», του τμήματος Γεωγραφίας, του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. καθώς και πτυχιούχος Φυσικοθεραπευτής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Απόφοιτος της Σχολής Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας όπου και εργάζεται από το 2007. Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με θέματα πολιτικής προστασίας, διαχείρισης καταστροφών και πολιτικής άμυνας. Τα καθήκοντα του επικεντρώνονται στο κομμάτι της τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών. Προπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. 

Διονύσης Τζανετάτος

He received his PhD in Urbanism from the National Autonomous University of Mexico (2019), his Master in Urbanism from the School of Architecture of the National Technical University of Athens (2013), and his BA in Mechanical Engineering from the University of Patras (2002). His research interests lay in the sociological study of urban space transformations under the sustainable development paradigm, focusing on the issue of urban transport and its relation with social segregation. In line with the above, he studies the world political history of automobility and urban transportation means. The title of his PhD thesis is Sustainable Mobility in the Neoliberal City: The Case of the Metropolitan Area of Mexico City.

Μανωλαράκης Δημήτρης

Αποφοίτησε πρόσφατα από το τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε μικρό κύκλο σπουδών στα Οικονομικά στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος – Deree. Η πτυχιακή του αφορά το πλαίσιο δημιουργίας και εξάπλωσης των αυτό-οργανωμένων αθλητικών ομάδων στην Ελλάδα, τα χαρακτηριστικά και τις επαναστατικές προοπτικές τους. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον επεκτείνεται στις πολιτικές διαστάσεις της διαδικασίας παραγωγής επιστημονικής γνώσης με έμφαση  στην κατασκευή του κοινωνικού και του βιολογικού φύλου, καθώς και μέσα από την πιο πρόσφατη δουλειά του σε δύο οργανισμούς στην Ολλανδία, στους αγώνες για κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη.